login hasło

 PROGRAM / PLANY NAUCZANIA ZATWIERDZONE PRZEZ MKiDN
© Copyright 1992-2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

PIERWSZY ROK

PODSTAWY FOTOGRAFII ( fotografia analogowa i cyfrowa )

Wykłady - 24 godziny lekcyjne

Seminaria - 24 godziny lekcyjne

Workshopy - 36 godzin lekcyjnych

Praktyka studio, ciemnia - 36 godzin lekcyjnych

CYFROWA EDYCJA FOTOGRAFII

Wykłady - 10 godzin lekcyjnych

Workshopy - 6 godzin lekcyjnych

Praktyka pracownia - 40 godzin lekcyjnych

FOTOGRAFIA DOKUMENTALNA / SPOŁECZNA

Wykłady - 10 godzin lekcyjnych

Seminaria - 10 godzin lekcyjnych

Workshopy - 4 godziny lekcyjne

FOTOGRAFIA STUDYJNA

Wykłady - 12 godzin lekcyjnych

Seminaria - 12 godzin lekcyjnych

Workshopy - 12 godzin lekcyjnych

Praktyka studio - 30 godzin lekcyjnych.

ESTETYKA FOTOGRAFII

Wykłady - 16 godzin lekcyjnych

Razem - 16 godzin lekcyjnych

Razem na pierwszym roku nauki 282 godziny lekcyjne.

 

DRUGI ROK

FOTOGRAFIA STUDYJNA II

Wykłady - 10 godzin lekcyjnych

Seminaria - 20 godzin lekcyjnych

Workshopy - 8 godzin lekcyjnych

Praktyka studio - 40 godzin lekcyjnych

Praktyka w pracowni - 20 godzin lekcyjnych

FOTOGRAFIA DOKUMENTALNA / SPOŁECZNA II

Wykłady - 6 godzin lekcyjnych

Seminaria - 14 godzin lekcyjnych

Workshopy - 4 godziny lekcyjne

ZAWANSOWANE TECHNIKI OŚWIETLENIOWE

Wykłady - 10 godzin lekcyjnych

Seminaria - 20 godzin lekcyjnych

Workshopy - 12 godzin lekcyjnych

Praktyka studio - 40 godzin lekcyjnych

Praktyka w pracownia - 20 godzin lekcyjnych

PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE

Wykłady - 12 godzin lekcyjnych

TECHNIKI SZLACHETNE W FOTOGRAFII

Wykłady - 6 godzin lekcyjnych

Workshopy - 10 godzin lekcyjnych

Praktyka ciemnia - 12 godzin lekcyjnych

HISTORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII

Wykłady - 16 godzin lekcyjnych

 

Razem na drugim roku nauki 280 godzin lekcyjnych.

Łącznie 562 godziny lekcyjne.