login hasło

   NASZA HISTORIA

Dzisiejsza Sopocka Szkoła Fotografii WFH to miejsce spotkań różnych generacji, społeczność oparta na zamiłowaniu do fotografii bez względu na wiek i inspiracje zawodowe. Sięgnijmy do korzeni ...

 

Geneza Sopockiej Szkoły Fotografii sięga końca XX wieku. To wtedy w 1992 roku powstały Warsztaty Fotograficzne Hejber (WFH) założone przez absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego oraz Academy of Art University w San Francisco Jerzego Hejbera.

WFH działające w formule warsztatów, a więc w ówczesnym czasie poza strukturami systemu oświaty były de facto postrzegane jako pierwsza w wolnej Polsce niepubliczna szkoła fotografii. WFH oferowało dostęp do najnowszego sprzętu i technologii w połączeniu z innowacyjnym procesem edukacyjnym zakładającym fuzję solidnego przygotowania zawodowego ( czyli opanowanie tzw. „rzemiosła fotograficznego” ) z kontekstem artystycznym. WFH jako jedyny ośrodek edukacyjny w dziedzinie fotografii już wtedy sprzeciwiał się sztucznemu niekiedy podziałowi na fotografię artystyczną i komercyjną. Wzorami byli twórcy tacy jak Avedon, Penn, Newton, Leibowitz - których dzieła wykonane „komercyjnie” wystawiane były ( i w dalszym ciągu są ) przez najważniejsze galerie artystyczne świata.

 

Następnym etapem było włączenie WFH w struktury systemu oświaty w Polsce. Powstało Studium Fotografii WFH – niepubliczna placówka oświatowa zarejestrowana w Wydziale Oświaty miasta Sopotu pod numerem 30. Program Studium obejmował dwa lata nauki zakończone dyplomem ukończenia Studium.

Działalność Studium Fotografii WFH nie ograniczała się do działań stricte oświatowych. Studium organizowało wystawy, plenery, wydarzenia, wykłady otwarte, w szerokim zakresie wspierało społeczność lokalną. W uznaniu zasług honorowy patronat nad działalnością Studium objął Prezydent Miasta Sopotu.

Studium Fotografii WFH jako działająca w ramach systemu oświaty „szkoła fotografii” stało się wzorcem do naśladowania. Powstawać zaczęły kolejne placówki o profilu fotograficznym – Europejski Instytut Fotografii, Warszawska Szkoła Fotografii, Akademia Fotografii i inne. Większość z tych placówek posiadających niepodważalne zasługi w dziedzinie popularyzacji fotografii nie podjęła jednak ciężaru kształcenia w formie szkoły policealnej, pozostając na poziomie niepublicznych placówek oświatowych.

Rok 2004 oznaczał utworzenie na bazie Studium Fotografii WFH niepublicznej dwuletniej policealnej szkoły artystycznej pod nazwą Niepubliczna Policealna Sopocka Szkoła Fotografii WFH (wpis do ewidencji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego nr 385/39/2004 ).

Dzisiejsza Sopocka Szkoła Fotografii WFH  kształci około dziewięćdziesięciu uczniów na pierwszym i na drugim roku nauki realizując nowoczesny, innowacyjny program edukacyjny. Nasi uczniowie mają dostęp do najnowszych technologii, atelier, pracowni i laboratoriów. Nasi absolwenci podejmują pracę w mediach i instytucjach kultury, prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukcesy w prestiżowych konkursach fotograficznych. Albo po prostu widzą i wiedzą więcej, fotografując bardziej świadomie.