login hasło

 

Funkcjonujemy od poniedziałku do czwartku w systemie wieczorowym.
Ponadto od godz.14.00 dla naszych słuchaczy stwarzamy możliwości korzystania ze studia, ciemni oraz skanerów bez dodatkowych opłat .
Prowadzimy politykę otwartych drzwi. Zapraszamy osoby pełnoletnie - bez ograniczeń wiekowych.
W szkole spotkasz młodzież policealną, studentów  oraz osoby dojrzałe pragnące rozwijać swoje zainteresowania fotograficzne.
Wcześniejsze doświadczenie nie jest niezbędne.
 
Na pierwszym roku spotykamy się na wykładach i seminariach ( poniedziałki w godz. 17,00 - 21,00).
oraz na warsztatach i ćwiczeniach (wtorki lub czwartki po godz. 17,00).
 
Nasz autorski program realizujemy w oparciu o dwa etapy:
PIERWSZY ROK NAUKI 
- Zdobywanie i rozszerzanie wiedzy ( praktycznej i teoretycznej ) niezbędnej do dalszego rozwoju artystycznego. Etap kończy się zaliczeniem samodzielnych zadań fotograficznych.
DRUGI ROK NAUKI 
- Doskonalenie umiejętności poprzez cykl wykładów dotyczących zaawansowanych technik fotograficznych połączonych z praktyką, cykl wykładów z zakresu komunikacji wizualnej, historii fotografii oraz cykl seminariów dyplomowych. 
 

"Sukces w fotografii, tak jak w każdej dziedzinie artystycznej jest możliwy jako realizacja pasji. Patrząc na sprawę szerzej, dobra szkoła powinna pełnić kilka funkcji. To nie tylko wiedza. Sopocka Szkoła Fotografii WFH jest szkołą autorską. Jej istnienie zaczęło się od pewnej idei. Była nią chęć podzielenia się doświadczeniami i zaszczepienia sposobu myślenia o fotografii jako unikalnej fuzji rzemiosła, sztuki i sposobu życia. Wierzę, że nasi absolwenci wynoszą ze szkoły nie tylko wiedzę ale przede wszystkim unikalny sposób myślenia. Bardzo ważna jest równowaga technologii i wrażliwości. Szkoły zbudowane wyłącznie na komercyjnym traktowaniu wiedzy nie mają racji bytu w XXI wieku. Dostępność sprzętu przestała być barierą. Wiedza jest dostępna w internecie.

Dobra szkoła fotografii to nie handel wiedzą. Budowa szkoły autorskiej polega na czymś zupełnie innym. Na możliwości wymiany myśli i doświadczeń. Nie można nauczyć się fotograficznego myślenia przez internet. Można posiąść wiedzę, inspirować się,  ale prawdziwa dyskusja, kształtowanie postaw i wymiana doświadczeń musi odbywać się na żywo miedzy ludźmi. Dobra szkoła fotografii stanowi społeczność uczniów i nauczycieli. Społeczność to dużo więcej niż portal społecznościowy.

Istnieje potrzeba tworzenia środowiska fotograficznego i kształtowania świadomości fotograficznej. Istnienie dobrej szkoły fotografii powiększa grono ludzi ceniących fotografię, czyni ich bardziej wrażliwymi wizualnie. Nie wszyscy nasi uczniowie chcą komercyjnie zajmować się fotografią. Wielu po prostu chce ją robić lepiej, bardziej świadomie. Są tacy, którzy osiągnęli sukces zawodowy w innych dziedzinach i przychodzą do nas, żeby zgłębić temat, który zawsze ich fascynował. Nazwijmy to spełnianiem fotograficznego marzenia".

                                                                                                    Jerzy Hejber - dyrektor Sopockiej Szkoły Fotografii WFH