login hasło

 KONTAKT

SOPOCKIE SZKOŁY FOTOGRAFII WFH
81-717 Sopot, ul. Haffnera 7/1
tel. /fax (58) 551 13 07
info@panel.szkolafotografii.pl

Sekretariat czynny poniedziałek - czwartek w godz. 11.00-15.00

Dyrektor
Jerzy Hejber
tel. 58 551 1307
jerzy@hejber.com

Z-ca Dyrektora
Tomasz Maryks
tel. 58 551 13 07
tomek@panel.szkolafotografii.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 11,00-15,00
tel. 58 551 13 07
sekretariat@panel.szkolafotografii.pl